Logo
img

Léon van Lier

Onderzoek en advies

Binnen de thema’s jeugd, welzijn, onderwijs en sociaal maatschappelijke vraagstukken, werk ik als zelfstandig onderzoeker en adviseur in opdracht van bedrijven, organisaties, hogescholen en overheidsinstellingen. Hiervoor heb ik gewerkt als senior onderzoeker/adviseur bij het lectoraat Leefwerelden van Jeugd (Hogeschool INHOLLAND), ES&E (bureau voor veiligheid en leefbaarheid) en Stichting Alexander. Eerder heb ik ruim tien jaar in de hulpverlening gewerkt, waaronder de psychiatrie, verslavingszorg en de begeleiding van zwerfjongeren.

Lezingen, workshops en training

Vanuit mijn ervaring als onderzoeker en hulpverlener, verzorg ik, naast regulier onderzoek en advies opdrachten, lezingen, workshops en trainingen over diverse onderwerpen. Zo heb ik medewerkers van stichting MEE getraind in outreachend werken bij overlastmeldingen. Voor hogeschool Inholland heb ik studenten getraind in het houden van interviews met onder andere ouders en jongeren en heb ik gastcolleges en lezingen gegeven over de problematiek rondom zwerfjongeren. In de publicatielijst is terug te lezen voor welke onderwerpen ik dit kan verzorgen. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact met me op!

Cijfers

0
Aantal opdrachten
0
Opdrachtgevers
0
Publicaties

mogelijkheden

Onderzoek / projecten

Hieronder staan enkele voorbeelden hoe onderzoek- en adviestrajecten die ik uitvoer, er uit zien. Een overzicht van opdrachten en publicaties zijn samengebracht bij publicaties.

begeleiding studenten Hogeschool Inholland

Voor Hogeschool Inholland verzorg ik diverse onderwijsgerelateerde activiteiten en ben ik voor verschillende opleidingen benoemd als examinator. Ik geef les in onderzoeksvaardigheden en begeleid studenten bij het afstuderen. Daarnaast ben ik vaak betrokken in de begeleiding van studenten met complexe problematiek die extra aandacht binnen het onderwijs nodig hebben. Op basis van mijn ervaring met studentenbegeleiding heb ik besloten Van Lier Onderzoek uit te breiden met externe studentenbegeleiding, kijk hiervoor op de website van de Afstudeer Helpdesk.

Cliëntervaringsonderzoek

Voor de gemeente Voorhout heb ik een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Door in gesprek te gaan met gezinnen en cliënten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdteam en sociaal team) heb ik de verhalen van de cliënten achterhaald. Het doel is om erachter te komen of de cliënten de hulp echt als maatwerk hebben ervaren en of zij de hulp als integraal hebben beleefd, dat wil zeggen op alle gebieden waar ze hulp nodig hadden en met alle organisaties die een rol hierin konden vervullen. Dit soort onderzoek kan ik ook voor uw instelling of organisatie uitvoeren.

Identificerend lezen

In 2008 heb ik, samen met Biblioplus en Bureau Halt, de lesmethode Identificerend Lezen ontwikkeld. Het doel is om door middel van lezen, actualiteit, verhalen, interviews met ouders en gesprekken met ervaringsdeskundigen, middelbare scholieren anders te laten nadenken over een bepaald thema. De behandelde thema’s zijn criminaliteit en financiële gezondheid. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, stichting Boschuysen, Metameer en Merlet College. Aan de lesmethode is ook een onderzoek met voor- en nameting gekoppeld. Deze lesmethode kan ik ook op andere middelbare scholen implementeren. Heeft u interesse in de mogelijkheden van deze lesmethode? Neem dan gerust contact met me op.

profielonderzoeken

In de afgelopen jaren heb ik diverse profielonderzoeken uitgevoerd. Een profielonderzoek is een manier om onderlinge verschillen binnen een groep zichtbaar te maken. Een groep kenmerkt zich door bepaalde overeenkomsten (bijvoorbeeld alle personen binnen een groep zijn verstandelijk of lichamelijk beperkt of zijn jeugddelinquenten). Ook al lijkt een groep redelijk gelijk (bijvoorbeeld zwerfjongeren), er zijn altijd onderlinge verschillen aan te duiden (bijvoorbeeld zwerfjongeren met schulden, geen startkwalificatie en een dakloos verleden). Een aantal aan elkaar gekoppelde kenmerken die samen een ‘subgroep’ vormen, kan een profiel worden genoemd. Met behulp van profielen is het mogelijk tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot passende hulpverlening of begeleiding. Vraaggericht werken en hulpverlening op maat bieden, komt zo een stap dichterbij.

publicaties

publicatie- en opdrachtenoverzicht

Download de volledige lijst met publicaties en opdrachten (april 2019 • PDF bestand).

partners en opdrachtgevers

Netwerk

De onderstaande lijst bestaat uit een selectie van opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Contactinformatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u altijd contact opnemen.

Léon van Lier

Parklaan 179,
2771 HM Boskoop

06-48920083

KvK: 27287626

leon@vanlieronderzoek.nl