Logo
img

Léon van Lier

Onderzoek en advies

Als zelfstandig onderzoeker en adviseur voer ik opdrachten uit rondom thema’s zoals jeugd, welzijn, onderwijs en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor heb ik gewerkt als senior onderzoeker/adviseur bij het lectoraat Leefwerelden van Jeugd (Hogeschool INHOLLAND), ES&E (bureau voor veiligheid en leefbaarheid) en Stichting Alexander. Eerder heb ik ruim tien jaar in de hulpverlening gewerkt, waaronder de psychiatrie, verslavingszorg en de begeleiding van zwerfjongeren.

Lezingen, workshops en training

Vanuit mijn ervaring als onderzoeker en hulpverlener, verzorg ik, naast regulier onderzoek en advies opdrachten, lezingen, workshops en trainingen over diverse onderwerpen. Zo heb ik medewerkers van stichting MEE getraind in outreachend werken bij overlastmeldingen. Voor hogeschool Inholland heb ik studenten getraind in het houden van interviews met onder andere ouders en jongeren en heb ik gastcolleges en lezingen gegeven over de problematiek rondom zwerfjongeren. In de publicatielijst is terug te lezen voor welke onderwerpen ik dit kan verzorgen. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact met me op!

Cijfers

0
Aantal opdrachten
0
Opdrachtgevers
0
Publicaties

mogelijkheden

Onderzoek / projecten

Hieronder staan enkele voorbeelden hoe onderzoek- en adviestrajecten die ik uitvoer, er uit zien. Een overzicht van opdrachten en publicaties zijn samengebracht bij publicaties.

begeleiding studenten Hogeschool Inholland

Voor Hogeschool Inholland verzorg ik diverse onderwijsgerelateerde activiteiten. Ik ben betrokken bij het traject langstuderen, waar studenten extra begeleiding krijgen rondom hun afstudeeronderzoek. Daarnaast verzorg ik reguliere onderwijsactiviteiten op het gebied van onderzoeksvaardigheden voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. En ben ik onderzoeksbegeleider van afstudeerkringen waar studenten hun onderzoek uitvoeren. De activiteiten worden uitgevoerd voor de domeinen Creative Business, Business Studies en Gezond, Sport & Welzijn. Voor een impressie over langstuderen en de begeleiding kijk op Langstuderen.

Identificerend lezen

In samenwerking met Biblioplus en Bureau Halt heb ik de lesmethode Identificerend Lezen ontwikkeld. Een lesprogramma om d.m.v. lezen en verhalen een bepaald thema dichter bij de belevingswereld van middelbare scholieren te brengen. In 2008 was het oorspronkelijke thema criminaliteit. In 2014 is het lesprogramma grootschalig opgezet in Metameer (Boxmeer) en in totaal zijn er elf klassen betrokken. De methode is toen herschreven op het thema financiële gezondheid. De uitvoering van het project is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en stichting Boschuysen. De lesmethode is tot nu toe zes keer uitgevoerd, zowel op Metameer als het Merlet College. Het doel is om door middel van lezen, actualiteit, verhalen, interviews met ouders en gesprekken met ervaringsdeskundige jongeren en professionals uit de bankwereld, de jongeren anders te laten nadenken over hoe zij met geld omgaan en hoe zij tegen geld aankijken. Het project is onderdeel geworden van het reguliere curriculum van Metameer, verzorgd door docenten in samenwerking met de bibliotheek. Mijn huidige betrokkenheid is het gekoppelde onderzoek (voor- en nameting), leerlingen krijgen tweemaal een vragenlijst met stellingen om te kijken hoe zij voor en na het traject over geld en geldzaken denken.

profielonderzoeken

In de afgelopen jaren heb ik diverse profielonderzoeken uitgevoerd. Een profielonderzoek is een manier om onderlinge verschillen binnen een groep zichtbaar te maken. Een groep kenmerkt zich door bepaalde overeenkomsten (bijvoorbeeld alle personen binnen een groep zijn verstandelijk of lichamelijk beperkt of zijn jeugddelinquenten). Ook al lijkt een groep redelijk gelijk (bijvoorbeeld zwerfjongeren), er zijn altijd onderlinge verschillen aan te duiden (bijvoorbeeld zwerfjongeren met schulden, geen startkwalificatie en een dakloos verleden). Een aantal aan elkaar gekoppelde kenmerken die samen een ‘subgroep’ vormen, kan een profiel worden genoemd. Met behulp van profielen is het mogelijk tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot passende hulpverlening of begeleiding. Vraaggericht werken en hulpverlening op maat bieden, komt zo een stap dichterbij.

partners en opdrachtgevers

Netwerk

De onderstaande lijst bestaat uit een selectie van opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Neem gerust eens een kijkje op de verschillende websites.

Contactinformatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u altijd contact opnemen.

Léon van Lier

Parklaan 179,
2771 HM Boskoop

06-48920083

KvK: 27287626

leon@vanlieronderzoek.nl