Als zelfstandig adviseur en onderzoeker richt ik mij op de gebieden jeugd, welzijn en veiligheidszorg.
  • Léon van Lier
  • Als zelfstandig adviseur en onderzoeker richt ik mij op de gebieden jeugd, welzijn en veiligheidszorg. Hiervoor heb ik gewerkt als senior onderzoeker/adviseur bij het lectoraat Leefwerelden van Jeugd (Hogeschool INHOLLAND), ES&E (bureau voor veiligheid en leefbaarheid) en Stichting Alexander. Eerder heb ik ruim tien jaar in de hulpverlening gewerkt, waaronder de psychiatrie, verslavingszorg en de begeleiding van zwerfjongeren.

  • Lezingen, workshops en training
  • Vanuit mijn ervaring als onderzoeker en hulpverlener, verzorg ik lezingen, workshops en trainingen over diverse onderwerpen. Zo heb ik medewerkers van stichting MEE getraind in outreachend werken bij overlastmeldingen. Voor hogeschool Inholland heb ik studenten getraind in het houden van interviews met onder andere ouders en jongeren en heb ik gastcolleges en lezingen gegeven over de problematiek rondom zwerfjongeren. In de publicatielijst is terug te lezen voor welke onderwerpen ik dit kan verzorgen. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact met me op!
 • Onderzoek / projecten

  Hieronder staan enkele voorbeelden hoe onderzoek- en adviestrajecten die ik uitvoer, er uit zien. Een overzicht van opdrachten en publicaties zijn samengebracht bij publicaties.

  Risicojongeren en de arbeidsmarkt Stichting Boschuysen heeft in het kader van hun 450 jarig bestaan een profielonderzoek onder Haagse zwerfjongeren gefinancierd, met als belangrijkste doel het opzetten van een concreet project om de de situatie rondom risicojongeren te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in het project De Toekomst. Het project richt zich op het verkleinen van de afstand tussen de arbeidsmarkt en risicojongeren. Ik heb het profielonderzoek uitgevoerd, waar onder andere uit bleek dat driekwart van de jongeren geen startkwalificatie heeft. Het project wordt door stichting Boschuysen voor drie jaar gefinancierd. Samen met Fietje Schelling begeleid ik het project gedurende die tijd.

  Identificerend lezen In 2008 heb ik, samen met Biblioplus en Bureau Halt, de lesmethode Identificerend Lezen ontwikkeld. Een lesprogramma om d.m.v. lezen en verhalen een bepaald thema dichter bij de belevingswereld van middelbare scholieren te brengen. In 2008 was het thema criminaliteit. In 2014 is het lesprogramma grootschalig opgezet in Metameer (Boxmeer) en in totaal zijn er elf klassen betrokken, het thema is nu financiële gezondheid. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, stichting Boschuysen en (naam ander fonds). Het doel is om door middel van lezen, actualiteit, verhalen, interviews met ouders en gesprekken met ervaringsdeskundigen, de jongeren anders te laten nadenken over hoe zij met geld omgaan.

  Profielonderzoeken In de afgelopen jaren heb ik diverse profielonderzoeken uitgevoerd. Een profielonderzoek is een manier om onderlinge verschillen binnen een groep zichtbaar te maken. Een groep kenmerkt zich door bepaalde overeenkomsten (bijvoorbeeld alle personen binnen een groep zijn verstandelijk of lichamelijk beperkt of zijn jeugddelinquenten). Ook al lijkt een groep redelijk gelijk (bijvoorbeeld zwerfjongeren), er zijn altijd onderlinge verschillen aan te duiden (bijvoorbeeld zwerfjongeren met schulden, geen startkwalificatie en een dakloos verleden). Een aantal aan elkaar gekoppelde kenmerken die samen een ‘subgroep’ vormen, kan een profiel worden genoemd. Met behulp van profielen is het mogelijk tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot passende hulpverlening of begeleiding. Vraaggericht werken en hulpverlening op maat bieden, komt zo een stap dichterbij.

 • Contact

  Verstuur
  Contact form submitted! We will be in touch soon.

  Contactinformatie

  Voor meer informatie of een afspraak kunt u altijd contact opnemen.

  Leon van Lier

  Parklaan 179,
  2771 HM Boskoop

  KvK: 27287626

  LinkedIn

  06 48920083
  leon@vanlieronderzoek.nl